Śledź nas na:

Prawo pracy - Artykuły

  • liczba prac:

Ustanie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę: na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem przez jedną ze stron bez wypowiedzenia z upływem czasu, na który została zawarta z dniem ukończenia pracy

Świadczenie pracy

Pracodawcą - jest każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników we własnym imieniu.

Istota, przedmiot, źródła prawa pracy

Przedmiot prawa pracy - są nim stosunki pracy świadczone na rzecz drugiego przedmiotu dobrowolnie, osobiście i za wynagrodzeniem oraz w zakresie prawa pracy wchodzą również inne stosunki zawiązane nierozerwalnie z pracą,np. Poszukiwaniem.